Tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

By | 2015-01-31T11:49:30+00:00 Tháng Sáu 18th, 2014|

Doanh nghiệp của Anh/Chị đang vận hành bình thường và vẫn đều đều sinh ra lợi nhuận. Một câu hỏi được đặt ra là có cách nào gia tăng được năng suất, doanh thu, lợi nhuận mà không cần phải đầu tư rất tốn kém cho việc mở rộng kinh doanh ? Tại sao cùng [...]

Nhận diện tài sản vô hình

By | 2015-01-31T11:47:37+00:00 Tháng Sáu 18th, 2014|

Theo số liệu thống kê trên thế giới, hiện nay tài sản vô hình đã chiếm trên 80% tổng tài sản của công ty, do đó cứ 10 đồng doanh thu thì có đến 8 đồng là có nguồn gốc từ tài sản vô hình. Dưới đây là các bản thống kê của Royalty Rates [...]