Hệ thống chuyên gia hỗ trợ quản trị hội đồng quản trị IGA (ICOME General Assembly)

By | 2014-06-28T14:42:03+00:00 Tháng Sáu 28th, 2014|

Sau khi nghiên cứu hàng loạt doanh nghiệp người ta nhận ra rằng sự thành, bại của một doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hoạt động của hội đồng quản trị. Vì sao vậy ? Vì ở đó, nơi diễn ra cuộc chơi của các ông/bà chủ, nếu góp vốn trễ sẽ dẫn đến [...]