Giới thiệu ICOME 2015-01-31T09:15:43+00:00

Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, mô hình phát triển kinh tế dựa vào khai thác tự nhiên không còn bền vững nữa. Hiện nay xu hướng phát triển  kinh tế tri thức   với nhiều ưu điểm đã và đang được nhiều quốc gia, doanh nghiệp thành công trên thế giới lựa chọn. Trong đó chú trọng vào đầu tư phát triển con người, khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu phát triển và tập trung khai thác các sản phẩm trí tuệ, tài sản vô hình để từ đó cải tiến liên tục, gia tăng năng lực cạnh tranh,  tạo ra nhu cầu, sản phẩm dịch vụ mới, tạo cộng ăn việc làm mới. Chúng ta có thể xem  kinh tế tri thức là sự thịnh vượng

 Viện kỹ thuật tính toán ICOME, là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng  tiên phong trên hai đối tượng chính của nền kinh tế tri thức là cong người và doanh nhiệp :

  • Xây dựng các hệ thống chuyên gia trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản trị điều hành giúp   tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp.
  •  Xây dựng các hệ thống chuyên gia trí tuệ nhân tạo  nhân sinh trắc  hỗ trợ  phát triển tối ưu và sử dụng hiệu quả con người.

Các hoạt động của Viện :

  • Nghiên cứu : mô phỏng, dự báo kinh tế, quản trị  định lượng, khoa học tính toán, tối ưu hóa, trí tuệ nhân tạo..
  • Chia sẻ kiến thức : bài viết, tài liệu, clip, viết sách.
  • Phát triển ứng dụng : các phần mềm thông minh thế hệ mới với tên gọi các hệ chuyên gia trí tuệ nhân tạo.
  • Thực hiện dịch vụ : đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại.

Viện chúng tôi luôn mong được hợp tác với các cá nhân và đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng.

Viện trưởng

TS. Nguyễn Trần Chân

Chuyên gia phát triển kinh tế tri thức.