Sau khi nghiên cứu hàng loạt doanh nghiệp người ta nhận ra rằng sự thành, bại của một doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hoạt động của hội đồng quản trị. Vì sao vậy ? Vì ở đó, nơi diễn ra cuộc chơi của các ông/bà chủ, nếu góp vốn trễ sẽ dẫn đến thiếu nguồn lực, nếu nghi ngờ lẫn nhau sẽ dẫn đến mâu thuẫn, nếu làm việc không chuyên nghiệp, đưa ra chiến lược sai, thiếu kiểm soát thì mọi rối loạn của doanh nghiệp sẽ bắt nguồn từ nơi đây.

Hội đồng quản trị là nơi tạo ra mọi nền tảng doanh nghiệp, nó có thể là nguồn lực, là chiến lược, là triết lý kinh doanh hay nhiều thứ khác nữa.

Nếu hội đồng quản trị thất bại thì doanh nghiệp chắc chắn thất bại, vậy mà trên thực tế khi học về quản trị chúng ta chỉ được đào tạo kiến thức từ giám đốc điều hành trở xuống mà thôi. Chúng ta đang thiếu kỹ năng và hoàn toàn không được đào tạo về quản trị hội đồng quản trị một cách chuyên nghiệp. Từ đó cũng dẫn đến nhiều nguy cơ cho doanh nghiệp.

Chúng tôi ra mắt Hệ trí tuệ nhân tạo quản trị hội đồng quản trị, tạo ra một bộ công cụ quản trị chuẩn mực hỗ trợ đắc lực choviệc tổ chức các phương thức, quản lýsân chơi dành riêng cho các ông/bà chủ doanh nghiệp.

Giúp cho hội đồng quản trị của các doanh nghiệp làm việc hiệu quả, tận dụng hết được thế mạnh của từng thành viên, hỗ trợ các thành viên chia sẻ hợp lý các lợi ích.

Và điều ý nghĩa nhất của hệ chuyên gia trí tuệ nhân tạo IGA là giúp ngăn ngừa rủi ro trong các hoạt động của hội đồng quản trị. Giúp doanh nghiệp quản trị hội đồng quản trị một cách định lượng, tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

 

TS Nguyễn Trần Chân

Chuyên gia phát triển kinh tế tri thức.

Viện trưởng Viện Kỹ Thuật Tính Toán ICOME

By | 2014-06-28T14:42:03+00:00 June 28th, 2014|