Theo số liệu thống kê trên thế giới, hiện nay tài sản vô hình đã chiếm trên 80% tổng tài sản của công ty, do đó cứ 10 đồng doanh thu thì có đến 8 đồng là có nguồn gốc từ tài sản vô hình. Dưới đây là các bản thống kê của Royalty Rates for Licensing IP, Russel Parr, John Wiley &Sons, Inc.

icome.vn, tài sản, vô hình, thị trường

Tài sản vô hình trong các ngành trên thị trường.

 

icome.vn, tài sản, vô hình, doanh nghiệp

Tỷ lệ tài sản vô hình trong doanh nghiệp.

Trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay, tài sản vô hình đã trở thành giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp.

Nếu chúng ta không nhận diện ra được tài sản vô hình đang có tức là đồng nghĩa với việc sẽ không khai thác hết những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, thậm chí là vô tình đánh mất lượng tài sản lớn của mình mà không hề hay biết.

Nếu chúng ta không nhận diện được tài sản vô hình sẽ hình thành trong tương lai và có kế sách quản trị nó thì chúng ta sẽ thiết lập chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên điều gì ? Từ thiếu sót này sẽ dẫn đến việc sử dụng, tiêu tán nguồn lực doanh nghiệp vào những mục tiêu ngắn hạn, trước mắt, một cách mau chóng và hệ quả là doanh nghiệp không có tương lai.

Một biểu hiện rõ nhất của việc không nhận diện ra được tài sản vô hình doanh nghiệp được thể hiện ra bên ngoài là hiện tượng doanh nghiệp gặp gì làm nấy, thấy được là làm, chính cách làm như vậy sẽ làm cho doanh nghiệp phát triển không bền vững và rất dễ tổn thương.

Khắp thế giới đang nỗ lực tạo ra, khai thác, kinh doanh tài sản vô hình để mưu cầu thịnh vượng. Hãy cùng chúng tôi phát triển tài sản vô hình cho doanh nghiệp của Bạn.

TS Nguyễn Trần Chân

Chuyên gia phát triển kinh tế tri thức.

Viện trưởng Viện Kỹ Thuật Tính Toán ICOME

 

By | 2015-01-31T11:47:37+00:00 June 18th, 2014|