Hoạt động Câu Lạc Bộ phát triển kinh tế tri thức

By | 2013-12-06T03:16:55+00:00 Tháng Chín 23rd, 2013|

Câu lạc bộ kinh tế tri thức với sứ mệnh hỗ trợ tìm cơ hội kinh doanh, giúp các doanh nghiệp thành viên phát triển mau chóng và bền vững bằng cách  trao đáp án 4 câu hỏi lớn của doanh nghiệp : Khai thác hiệu quả các nguồn lực và cơ hội hiện có, [...]