Khóa học: Nội dung hợp đồng và số phận doanh nhân

By | 2014-08-02T07:12:20+00:00 Tháng Mười Hai 7th, 2013|

   Chuyện thịnh suy thành bại đều bắt đầu từ những hợp đồng kinh doanh, đó chính là nơi doanh nhân thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp và tài năng của mình.  Mỗi nội dung trong hợp đồng đều có thể được xem như là điểm “cốt tử”, vì mọi cơ hội hay rủi ro đều có [...]