Chương trình đào tạo Franchisor Việt Nam

By | 2017-08-14T16:36:18+00:00 Tháng Mười Một 24th, 2013|

Xây dưng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp lớn mạnh luôn là mục tiêu quan trọng nhất của doanh nhân. Nhưng trên thực tế nguồn lực của chúng ta luôn bị giới hạn, không bao giờ đủ cho những giấc mơ. Vậy các bài toán về nguồn lực tài chính, nhân sự, mặt bằng, chia sẻ rủi ro đã được thế giới giải quyết như thế nào ?