Dự án tối ưu hoá lợi nhuận doanh nghiệp

By | 2013-10-06T03:30:17+00:00 Tháng Chín 21st, 2013|

  Hội thảo giới thiệu chương trình: Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận Doanh Nghiệp   Từ kết quả dự án quốc gia về tối ưu, Viện Kỹ Thuật Tính Toán triển khai hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa lợi nhuận. Với chủ trương “tăng thêm lợi nhuận mà không cần phải đầu [...]