Nhận diện tài sản vô hình

By | 2015-01-31T11:47:37+00:00 Tháng Sáu 18th, 2014|

Theo số liệu thống kê trên thế giới, hiện nay tài sản vô hình đã chiếm trên 80% tổng tài sản của công ty, do đó cứ 10 đồng doanh thu thì có đến 8 đồng là có nguồn gốc từ tài sản vô hình. Dưới đây là các bản thống kê của Royalty Rates [...]