Khóa học: Công Nghệ Xây Dựng Thương Hiệu

By | 2017-08-14T17:06:45+00:00 Tháng Mười Một 30th, 2013|

 Ngày nay, tài sản vô hình đã trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trong đó, thương hiệu được xem là loại tài sản vô hình có giá trị nhất của cuộc đời người doanh nhân. Thương hiệu có thể nói lên sự thành bại của doanh nghiệp, tài năng kinh doanh của người [...]