Tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của Anh/Chị đang vận hành bình thường và vẫn đều đều sinh ra lợi nhuận.

Một câu hỏi được đặt ra là có cách nào gia tăng được năng suất, doanh thu, lợi nhuận mà không cần phải đầu tư rất tốn kém cho việc mở rộng kinh doanh ?

Tại sao cùng trong một ngành, nghề kinh doanh và có quy mô tương tự nhau nhưng doanh nghiệp này có hiệu quả kinh doanh cao hơn doanh nghiệp khác ?

Đương nhiên mỗi chúng ta có thể lý giải tùy trường hợp và bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng trên thế giới, các doanh nghiệp thông minh thì họ không tranh luận một cách định tính như vậy, mà dành thời gian, nguồn lực tập trung vào việc giải bài toán hiện trạng để tìm ra một bộ dữ liệu mô tả trạng thái vận hành tối ưu cho doanh nghiệp một cách định lượng bằng các con số. Một cách ngắn gọn là với nguồn lực không đổi, làm sao cho chi phí giảm thấp nhất, doanh thu tăng cao nhất đến mức có thể trong khi chất lượng vẫn đảm bảo hoặc tốt hơn bình thường.

Để tối ưu hóa được lợi nhuận, chúng ta tiến hành các bước như sau :

  • Xây dựng hệ thống quản trị định lượng toàn diện.
  • Thiết lập hệ thống ghi nhận dữ liệu.
  • Giải bài toán tối ưu và áp dụng trở lại vào thực tế hoạt động doanh nghiệp.

Bằng các bước ở trên, theo số liệu thống kê trên thế giới cho thấy doanh nghiệp có thể gia tăng thêm từ 5 đến trên 15% lợi nhuận.

Hệ thống quản trị định lượng cộng với bộ dữ liệu vận hành tối ưu chính là tài sản vô hình rất quan trọng của doanh nghiệp. Nó cũng là bí mật kinh doanh mà doanh nghiệp dựa trên đó để tạo ra những sản phẩm dịch vụ với chi phí hợp lý và tối thiểu nhất giúp cho doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh.

Muốn sánh vai và đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới, hãy cùng chúng tôi làm công tác tối ưu hóa lợi nhuận doanh nhiệp của Bạn.

TS Nguyễn Trần Chân

Chuyên gia phát triển kinh tế tri thức.

Viện trưởng Viện Kỹ Thuật Tính Toán ICOME

By | 2017-11-26T19:51:49+00:00 June 18th, 2014|